.

தன்னிச்சையாகவே கணணித்திரை புதுப்பிக்க(Automatic Screen Refresh)


நீங்கள் உங்கள் கணணியில் உள்ள file system இல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியபின்னர் அல்லது Explorer ஐப் பயன்படுத்துகின்ற போது மாற்றம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் F5 Key ஐ அழுத்தியோ அல்லது Right Click செய்து Refresh செய்யும்போதே நீங்கள் செய்த மாற்றத்தை அறிந்துகொள்ள முடியும். அவ்வாறில்லாமல் தன்னிச்சையாகவே எவ்வாறு Refresh செய்துகொள்ளலாம் என்று இப்பதிவூடாகப் பார்ப்போம்.

மென்பொருள் இல்லாமல் கைத்தொலைபேசியில் Folder ஐ மறைக்க


உங்கள் கைத்தொலைபேசியில் உள்ள சில படங்கள் அல்லது வேறு ஏதும் ஆவணங்கள் போன்றவற்றை தேவையில்லாதவர்கள் பார்ப்பதை தடுக்கவேண்டுமென எண்ணுகின்றீர்களா? மென்பொருட்கள் எதுவுமின்றி மிக இலகுவான வழி உங்கள் தேடலுக்காக இப்பதிவினூடாக....
இதற்காக நீங்கள் JAVA Applications உள்ள எந்தவொரு கைத்தொலைபேசியையும் பயன்படுத்தலாம்.
கீழ் உள்ள படிமுறையைப் பின்பற்றவும்.

PDF Files களை உங்கள் கணணி வாசித்துக் காட்டவேண்டுமா?


நாம் இலகுவான பாவனைக்காக MS Word இல் உள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் மின் புத்தகங்களை PDF Files ஆகவே சேமித்து வைப்பதுண்டு. இதற்காக நாம் Adobe Reader ஐ நமது கணணியில் நிறுவியிருப்போம்.
இப்போது நீங்கள் வைத்திருக்கும் PDF Files களை கணணியானது வாசித்துக் காட்டினால் எப்படியிருக்கும் என எண்ணுகின்றீர்களா? ஆம், இதோ உங்களுக்காகவே இப்பதிவு.

Facebook Status இல் ஒரு FUN...

Facebook இல் ஏதாவது Fun ஆக எதையாச்சும் போடலாமே என்று எண்ணியே மூளையை விடுபவர்கள் பலர். எனவே அவ்வாறானோருக்காக Facebook இல் Status Update செய்யும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக Fun ஆக எவ்வாறு Update செய்யலாம் என்று இப்பதிவினூடாகப் பார்ப்போம்.

பிரபல இடுக்கைகள்