.

ஒரு Gmail இற்கு வரும் Message ஐ பிறிதொரு Email இற்கு தன்னிச்சையாகவே Forward செய்ய.


வெவ்வேறு தேவைகளின் நிமித்தம் நாம் பல மின்னஞ்சல் கணக்குகளை பயன்படுத்துவதுண்டு. ஆனால் எல்லா நேரங்களிலும் நாம் எல்லா கணக்குகளையும் கையாள நேரம் போதாமையிருக்கலாம். இவ்வேளையில் ஓர் கணக்குக்கு வரும் செய்திகளை எவ்வாறு நாம் பிறிதோர் கணக்குக்கு Forward செய்வது என்று இப்பதிவினூடாகப் பார்ப்போம்.

ஜிமெயிலில் உள்ள Chat History ஐ அழிக்க.


ஜிமெயிலில் உள்ள Chat வசதியின் மூலம் நாம் எமது நண்பர்களுடன் அரட்டை அடித்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு அரட்டை அடிக்கும் விடயங்கள் அதன் History இல் காணப்படும். எனவே இன்னொரு தடவை நாம் அரட்டையை திறக்கும் போது பழைய அரட்டைகள் சிலவேளைகளில் அழியாமல் காணப்படுவதுண்டு. இவை சிலவேளைகளில் சிலருக்கு இடையூறாகக் காணப்படலாம்.

வைரஸ் தாக்கத்தால் மறைக்கப்பட்ட கோப்புக்களை மீளப் பெறமுடியவில்லையா?

உங்கள் கணணியில் ஏற்படும் வைரஸ் தாக்கத்தால் சிலவேளைகளில் கணணியில் உள்ள கோப்புக்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கும். இவற்றை Folder Options சென்று “ Show hidden Folders” என்பதைத் தெரிவுசெய்தே மீளப் பார்க்கலாம். இதில் சிலவேளை “ Show hidden Folders” என்பதைத் தெரிவுசெய்தாலும் வைரஸ் தாக்கம் காரணமாக தன்னிச்சையாகவே மீண்டும் மீண்டும் ஆவணங்கள் மறைக்கப்பட்டுவிடும். இதனால் அவற்றை எப்படிப் பார்ப்பதென்று நீங்கள் எண்ணலாம். அதற்கு தீர்வாக இப்பதிவு அமையும்.

பிரபல இடுக்கைகள்