.

கூகிள் தேடலில் மேலுமோர் காமடித்தனம் ...


 அலசல்கள்1000 இன் கடந்தகாலப் பதிப்புக்களில்  கூகிளை தேடலுக்காய் அன்றி காமடித்தனமாய் விளையாடவும் பயன்படுத்தலாம் என்பது பற்றி தொடர்ச்சியாக அலசிவந்தோம். அந்தவகையில் இப்பதிப்பினூடாகவும் ஒரு விடயத்தை நண்பர்களுக்காய் பகிர்ந்துகொள்கின்றேன்.

தேடுதலுக்கல்லாது விளையாட்டுக்காய் கூகிள்.....


கடந்த அலசல்கள்1000 இன் இரு பதிப்புக்களிலே கூகிளை தேடுதல்கள் அல்லாது விளையாட்டாக எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்று அலசியிருந்தோம். இப்போது அதன் தொடர்ச்சியாக இன்னுமொரு விளையாட்டைப் பார்ப்போம்.
அதாவது கூகிள் முகப்புப் பக்கத்திலே "google" என்ற சொல்லுக்குப் பதிலாக அதில் ஒரு விளையாட்டை விளையாடிக் கொள்ளலாம்.

உங்கள் FaceBook பக்கத்தில் தோன்றும் விளம்பரங்களைத் தடுக்க...


நீங்கள் FaceBook கணக்கைத் திறந்து பயன்படுத்தும்போது உங்கள் பக்கத்திலே பல விளம்பரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம். இவ்வாறான விளம்பரங்கள் சிலருக்கு உபயோகமாயிருப்பினும் எம்மில் பலருக்கு இடையூறாகவோ  காணவும்படலாம். எனவே இவ்வாறான விளம்பரங்களை எமது FaceBook பக்கத்திலிருந்து நீக்கினால் எப்படியிருக்குமென்ற எண்ணமும் பலருக்குத் தோன்றலாம். அதற்கு தீர்வாக இப்பதிவு அமையமென எதிர்பார்க்கின்றேன்.

Google தேடல் முடிவில் Facebook Like button ஐ கொண்டுவருவதற்கு...

பொதுவாக வலைப்பூக்கள் அல்லது இணையத்தளங்களில் வாசகர்களைக் கவருவதற்காக Facebook Like button  இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன்மூலம் பதிவுகளை நமது முகப்புத்தக முகப்புப் பக்கத்தில் பெற்றும் கொள்ளலாம்.

தங்கள் Facebook இல் உள்ள நண்பர்கள் பற்றிய கணக்கீட்டைப் பெற...

தங்கள் Facebook கணக்கில் மொத்தம் எத்தனை நண்பர்கள் .... அதில் எத்தனைபேர் ஆண்கள் , எத்தனைபேர் பெண்கள் மற்றும் திருமணமான நண்பர்கள் எத்தனைபேர் , திருமணமாகாதவர்கள் எத்தனைபேர் என்பதுடன் உங்கள் சம வயதுக்காரர்கள் , உங்கள் Facebook கணக்கின் சுவர்ப்பக்கத்தில் அதிக பதிவிடுபவர் யார் என்ற தகவல்களோடு மேலும் பல தகவல்களை பெற ஆவலா?

பிரபல இடுக்கைகள்