.

விண்டோஸ் 7 இல் USB Drive (USB Port) ஐ மறைப்பதற்கு...


தேவையற்ற PenDrive களின் அதிக பாவனையால் வைரஸ் தாக்கம், மற்றும் எமது கணணியில் உள்ள தகவல்களை ஏனையோர் PenDrive மூலம் களவாடாமல் இருக்க போன்ற பல்வேறு தேவைகளுக்காக நாம் கணணியில் உள்ள USB Port ஐ மறைக்க எண்ணியிருப்போம். ஆனால் எப்படி இதைச் செய்யலாம் என்றுதானே முடியவில்லை என்றும் வருத்தப்பட்டிருப்போம். அதற்க்கு தீர்வாக இப் பதிவு அமையுமென எதிர்பார்க்கின்றேன்.

முதலில், START இனுள் சென்று அங்கே RUN என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.

இப்போ தோன்றும் RUN விண்டோவில் “ regedit ” என்று type செய்து Enter பண்ணுங்கள்.

இப்போ உங்களுக்கு Registry Editor Window ஆனது தோன்றியிருக்கும். இதிலே கீழ் காட்டிய ஒழுங்கில் சென்று “ Start “ என்பதை அடைந்து அதனை Double Click செய்து திறந்துகொள்ளுங்கள்.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR


இப்போ கீழ் காட்டியவாறு காணப்படும்.


இதில் Value Data: என்பதில்  இலக்கம் “4“ ஐக் கொடுத்து OK பண்ணவும்.

அவ்வளவுதான், உங்கள் கணணியை மீள இயக்கவும். இனிமேல் USB Port ஆனது செயலிழந்துவிடும்.

மீண்டும் செயற்படுத்த வேண்டுமாயின் இதே ஒழுங்கில் சென்று Value Data: என்பதில்  இலக்கம் “ 4 “ இற்குப் பதிலாக இலக்கம் “ 3 “ ஐக் கொடுத்து OK பண்ணி கணணியை மீள இயக்கவேண்டியதுதான்...

எங்கே முயற்சித்துப் பாருங்களேன்....

1 Response to "விண்டோஸ் 7 இல் USB Drive (USB Port) ஐ மறைப்பதற்கு..."

  1. ANBUTHIL says:
    March 10, 2012 at 8:31 PM

    பயனுள்ள தகவல் தந்தமைக்கு நன்றி என்றும் உங்கள் அன்பை தேடி அன்புதில்

Post a Comment

பிரபல இடுக்கைகள்