.

விண்டோஸ் 8 இல் உள்ள முகப்புப் பக்கத்தை விண்டோஸ் 7 போல் மாற்ற.

விண்டோஸ் 8  இல் உள்ள Metro-Style user Interface ஆனது  tablet PC பாவனையாளர்களுக்கே மிகவும் பொருத்தமானது. நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கணணி பாவனையாளர் எனின் இது உங்களுக்கு பாவனைக்கு கடினமானதாக இருக்கலாம். எனவே நன்றாகப் பழகிய விண்டோஸ் 7 Start Menu தோற்றம் போல் எவ்வாறு மாற்றலாம் என்பது பற்றியதே இப்பதிவாகும்.

இதற்கு முதலில் விண்டோஸ் 8  இல் “Search Apps” இற்குச் சென்று அங்கு “regedit” என்று type செய்யவும். இப்போ இடப்பக்கத்தில் தேடல் முடிவாக Registry Editor Icon ஆனது தோன்றும். இதனை Double-Click செய்து திறந்துகொள்ளவும். இப்போ Winows Registry Editor ஆனது திறந்துகொள்ளும்.இதிலே கீழ் உள்ள ஒழுங்கில் சென்று “Explorer”  என்பதை அடையவும்.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorerஇப்போ வலப்பக்கத்தில் உள்ள “RPEnabled” என்பதை Double-Click செய்து திறந்துகொள்ளவும்.


இப்போ தோன்றும் விண்டோவில் Value dataஎன்பதற்கு 0 என்று கொடுத்து OK செய்யவும்.
இப்போ உங்கள் விண்டோஸ் 8  இல் உள்ள Metro-Style user Interface ஆனது விண்டோஸ் 7 Start Menu தோற்றம் போல் மாற்றமடைந்திருக்கும்.


2 Response to "விண்டோஸ் 8 இல் உள்ள முகப்புப் பக்கத்தை விண்டோஸ் 7 போல் மாற்ற."

  1. TOPSI TELEVISION NETWORK ORG. says:
    October 30, 2011 at 4:12 PM

    நல்ல தகவல் பகிர்வுக்கு நன்றி

  2. selvam sellamuthu says:
    April 13, 2013 at 4:16 PM

    useful information

Post a Comment

பிரபல இடுக்கைகள்