.

சமூக வலைத்தளங்களில் விடுமுறைக்கால பதிவை பதிவிட...
வலைப்பூவிலே[Blogspot] விடுமுறை காலத்தில் பதிவிடுவது பற்றி யாவருமே அறிந்திருப்பீர்கள். அதுபோலவே இன்று நாம் எமது முகப்புத்தகக் கணக்கில்[ FaceBook ] எவ்வாறு குறிக்கப்பட்ட எதிர்காலத்தில் எமது நிலையை[ Status ] பதிவிடுவது என்று பார்ப்போம்.

நண்பர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கவோ அல்லது ஏதேனும் பிற விடயங்களை சுவர்ப்பக்கத்தில்[ wall paper ] எதிர்காலத்தில் பிரசுரிக்கவேண்டிய தேவை ஏற்படும்போது சிலவேளைகளில் நாம் அதனை மறந்தோ அல்லது இணையத்தொடர்பு அற்றவர்களாகவோ இருக்கலாம். இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அதனை நிறைவேற்ற இப்பதிவு பெரிதும் உதவும் என நம்புகின்றேன்.
இதற்காக உதவி செய்யும் இணையத்தளங்கள் மூன்றை தங்களுக்காக பகிர்ந்துகொள்கின்றேன்.

01]   LATER BROஇத் தளமானது பிரபல்யமான சமூகத் தளங்களான Facebook Twiteer போன்றவற்றில் விடுமுரைக்காலப் பதிவை இடப்பயன்படுகின்றது. இத் தளத்தில் உள்ள முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் நாம் இப்பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ள அத்தளத்தில் புதிய கணக்கேதும் ஆரம்பிக்கத் தேவையில்லை.

02]    SENDIBLE


இத் தளமானது மிக விரைவானதும் அத்துடன் பல சமூகத் தளங்களின் பல  தொழிற்பாடுகளையும் செய்யக்கூடியது.இத் தளமும் சிறப்பான சேவையை வழங்கினாலும் குறிப்பிட்ட நேரத்துள் பத்திற்கு குறைவான செய்திகளையே சேமித்து வைக்கக்கூடியதாய் உள்ளது. மேலதிக சேவையைப் பெறவேண்டின் உறுப்பினராக வேண்டும்.
இனியென்ன? விடுமுறைக்கு இணையத்தொடர்ப்பில்லாத வெளியிடத்துக்குச் சென்றாலும் தவறாது உங்கள் நிலையை நண்பர்களுடன் பகிரவேண்டியதுதானே....?

0 Response to "சமூக வலைத்தளங்களில் விடுமுறைக்கால பதிவை பதிவிட..."

Post a Comment

பிரபல இடுக்கைகள்