.

ஜிமெயிலில் ஒரே நேரத்தில் பல ஆவணங்களை பதிவேற்றுவதற்கு[Attach பண்ண ].....

பொதுவாக நாம் மின்னஞ்சலில் இருந்து போட்டோக்கள் போன்ற பல ஆவணங்களை அனுப்பும்போது ஒவ்வொன்றாகவே தெரிவுசெய்து அனுப்புவதுண்டு. இது சிரமத்தையும் நீண்ட நேரத்தையும் எடுக்கும்.
எனவே இவ்வாறான சிரமத்தைக் குறைப்பதற்கு ஜிமெயிலில் ஒரு வசதி உள்ளது.
அதாவது “Attach a file”  என்பதைக் கொடுத்து நாம் ஒவ்வொரு ஆவணமாக பதிவேற்றாமல் அனைத்து ஆவணங்களையும் ஒரே முறையில் தெரிவுசெய்து [Select + A ]  பின்னர், அவற்றை மவுசினால் இழுத்து [Drag & drop ] “Attach a file” என்னும் இடத்தில் விடவேண்டியதுதான்.


இப்போ அனைத்து ஆவணங்களும் ஒரேமுறையில் பதிவேற்றப்படும். இதனால் பதிவேற்றம் செய்யும் வேலையும் குறைவு. நேரமும் மிச்சம்.


0 Response to "ஜிமெயிலில் ஒரே நேரத்தில் பல ஆவணங்களை பதிவேற்றுவதற்கு[Attach பண்ண ]....."

Post a Comment

பிரபல இடுக்கைகள்