.

புலன்கள் ஐந்தில்லை அதிகம், விளக்குகிறது விஞ்ஞானம்...!


புலன்கள் 5 என்றே நாம் இதுவரை அறிந்திருந்தோம். ஆனால் நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணாமாக இப்போ புலன்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.
கீழே உள்ள வீடியோவை ஒருமுறை கட்டாயமாகப் பாருங்கள். விந்தைமிகு உலகத்தின் வியப்பான புது வரவுகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளலாம்.
என்ன விந்தைமிகு விஞ்ஞானத்தின் அசுர வளர்ச்சி உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆற்றவில்லையா?

1 Response to "புலன்கள் ஐந்தில்லை அதிகம், விளக்குகிறது விஞ்ஞானம்...!"

  1. Anonymous Says:
    September 28, 2011 at 9:04 PM

    Arumai....Arumaiyaana thaghaval.

    S.Ravishankar,
    Abudhabi

Post a Comment

பிரபல இடுக்கைகள்